Uşak Üniversitesi dolgun maaşla personel alacak! En az lise mezunu 55 KPSS ile…

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Uşak Üniversitesi’ne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 55 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Lise Mezunu: 5 Teknisyen, 17 Hizmetli, 

Ön Lisans Mezunu: 11 Büro Personeli, 3 Tekniker, 2 Sağlık Teknikeri, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Aşçı

Lisans Mezunu: 11 Büro Personeli, 1 Spor Uzmanı, 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlara Başvuracak Adaylar İçin)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması yapılmayacaktır.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır

7- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen ünvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer belgelerin ilan tarihinden önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

8- Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35 yaşını doldurmamış olmak.

9- Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde, kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)

10- Başvuruda bulunan adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.

11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

12- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- 4-B Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu/Dilekçesi. (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilecektir.)

2- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu nüfus kayıt örneği kabul edilir)

3- 2022 KPSS Sonuç Belgesi. (https://sonuc.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

4- Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge kabul edilir.)

5- Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya askerlik şubelerinden alınan onaylı belge kabul edilecektir)

6- Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7- Tüm adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, 19.04.2024 tarihi mesai bitimine kadardır. 

Adaylar başvuruda istenilen belgelerle birlikte Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurabileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x